Euskara-batzordea

Euskara-batzordea

ZEREGINAK
Euskara-batzordeak zeregin hauek izango ditu:


a) Euskararen erabilera sendotzea ikastolako estamentu guztietan.
b) Etapa bakoitzaren proposamenak bildu eta antzemandako beharrak bideratzea.
c) Euskara biziberritzeko egitasmoa prestatzea.
d) Egitasmoaren segimendua eta azken balorazioa egitea.